Výsledky za 1. pololetí 2017: VGP dosáhla rekordních čísel

22. 08. 2017

  • Zisk za dané období byl 62,5 miliónu EUR (nárůst o 19,7 miliónu EUR oproti výsledku k 30. červnu 2016)
  • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl 59,9 miliónu EUR (oproti 65,1 miliónu na konci června 2016)
  • Na konci května byla dokončena třetí transakce v rámci společného podniku VGP European Logistics (společný podnik 50/50 s Allianz Real Estate), jejíž hodnota přesáhla částku 173 miliónu EUR
  • V souvislosti se snížením kapitálu v hotovosti o 20,1 miliónu EUR (tj. 1,08 EUR na akcii) byly akcionářům dne 4. srpna 2017 vyplaceny kapitálové podíly

Skupina VGP zabývající se realizací, správou a vlastnictvím vysoce kvalitních logistických nemovitostí v Evropě, dnes oznámila své výsledky za první pololetí roku 2017. Skupina zaznamenala výborné výsledky na všech trzích, kde aktivně působí, přičemž zisk za toto období dosáhl 62,5 miliónu EUR, což je nárůst o 46,1 % oproti stejnému období loňského roku, a čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl výše 59,9 miliónu EUR.

Jan Van Geet, generální ředitel (CEO) Skupiny VGP Group, k tomu uvedl: „Velice nás potěšily pozitivní výsledky za první pololetí, jež jsou důkazem síly našeho obchodního modelu. Čeká nás velké množství nových projektů, neboť se nám podařilo získat více finančních prostředků, než se původně očekávalo, a naše stávající projekty dokončujeme rekordním tempem, což nám umožňuje dosahovat vyšších zisků než ve stejném období loňského roku. Věříme v princip odměňování věrnosti našich investorů, a tak jsme rádi, že se s nimi můžeme podělit o náš úspěch.“

Portfolio Skupiny během prvního pololetí pokračovalo ve svém výrazném růstu, a to jak z hlediska hodnoty, tak i fyzické velikosti. Hodnota výnosů z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok nyní činí 78,2 miliónu EUR[1], což představuje navýšení o 13,8 miliónů EUR jen v prvním pololetí 2017, a pronajímatelná plocha podepsaných nájemních smluv ke konci června 2017 celkem představuje 1 564 320 m², což je 22,4% nárůst oproti stavu k 31. prosinci 2016. Z této celkové plochy náleží 573 433 m² do vlastního portfolia VGP (oproti 545 715 m² k 31. prosinci 2016) a 990 888 m² do portfolia společného podniku VGP European Logistics (oproti 732 523 m² k 31. prosinci 2016).

Na konci května byla dokončena třetí transakce v rámci společného podniku VGP European Logistics (společný podnik 50/50 s Allianz Real Estate), který pokračuje v budování významného portfolia a doplňuje stávající i dokončené projekty. Hodnota této třetí uzavřené transakce přesáhla částku 173 miliónů EUR. V průběhu 1. pololetí 2017 VGP dokončila celkem 9 projektů představujících pronajímatelnou plochu 169 566 m², přičemž v současné době pracuje na výstavbě dalších 21 projektů o budoucí pronajímatelné ploše 527 876 m².

Celková míra zadluženosti Skupiny zůstává na konzervativní úrovni 34,9 % (39,4 % k 31. prosinci 2016), a to i přes vznik nových dluhů během 1. pololetí 2017.

Výborné výsledky portfolia v 1. pololetí roku 2017 umožnily Skupině provést rozdělení kapitálu ve výši 20,1 miliónů EUR (1,08 EUR na akcii) mezi akcionáře. Tyto podíly byly vyplaceny 4. srpna 2017. S ohledem na úspěšný vývoj VGP se Skupina rozhodla přijmout formální zásady vyplácení dividend. Počínaje rokem 2018 hodlá Společnost v případě dostatečně vysokých rezerv určených k rozdělení a na základě schválení akcionářů postupně během následujících tří let zvyšovat částky vyplácených dividend, dokud nedosáhnou roční výše mezi 40 % a 60 % čistého zisku dosaženého v daném roce dle konsolidované účetní závěrky zpracované podle IFRS.

Bližší informace naleznete v anglickém shrnujícím textu níže. Úplné znění zprávy o pololetních výsledcích je k dispozici na webových stránkách VGP v sekci Vztahy s investory/Novinky http://www.vgpparks.eu/investors/en/.

[1] Včetně VGP European Logistics (společného podniku s Allianz Real Estate). K 30. červnu 2017 výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok VGP European Logistics dosáhly 51,3 miliónu EUR oproti 38,6 miliónu EUR k 31. prosinci 2016.


Tiskové zprávy - kontakt

Petra Vanclová

VGP - industriální stavby s.r.o.


Červený dvůr
Jenišovice 59 CZ-468 33, Jenišovice u Jablonce nad Nisou
Česká republika

+420 226 212 001